Oppføringer av Anniken

Takk for meg

Takk for meg! Jeg vil benytte anledningen før sommeren til å takke for følge de årene jeg har skrevet for Hverdagslivspalten i TA. Det har blitt ganske mange lørdager til sammen med ulike temaer. Tusen takk for innspill underveis med ønsker og tilbakemeldinger. Jeg ønsker avslutningsvis å sitere noe fra rvts sør sin hjemmeside. Det […]

Hva kan følelser gjøre med kroppen din?

Hva kan følelser gjøre med kroppen din? Kobling mellom kropp og sinn er mye sterkere enn man tror. Vår fysiske og følelsesmessige helse påvirkes av hvordan tanker og følelser stimulerer visse kjemikalier i kroppen. Ved eksempelvis lykkefølelse sender hjernen vår ut to kjemikalier som serotonin og dopamin, noe som gjør kroppen godt. Det motsatte skjer […]

Snakker du med barn om ulike medier?

Snakker du med barna om ulike medier? «Formålet med å undervise et barn, er å gjøre det i stand til å klare seg uten sin lærer».                                                                                                                       Elbert Hubbard En ting er sikkert, barna er opptatt av ulike sosiale medier i en eller annen form. De kan koble seg opp via tv, mobil, data, nettbrett, […]

Selvregulering viktigere enn IQ

Selvregulering viktigere enn IQ «Mennesket har et enormt medfødt potensiale til å utvikle seg. Faktisk er vi født med ca. 125 millioner nevroner i hjernen. Kun 25% er utviklet ved fødselen, resterende 75% utvikles fra fødsel til vi dør». Susan Hart, nevroaffektiv psykologspesialist.   Begrepet selvregulering er blitt et mer populært begrep som brukes både […]

Å rømme fra seg selv?

Å rømme fra seg selv? «Et faktum er vanskelig å skjule – lykkes det på èn kant, så tyter det ut på en annen».                                                                                                                                    Sandel Cora Noen ganger kan den enkleste måten å møte noe som er ubehagelig på, nettopp å unngå det. Man kan faktisk forsøke å rømme fra seg selv ved å […]