Traumebehandling

SPI

Sensorimotorisk psykoterapi (kroppsorientert traumebehandling).

EMDR “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

EMDR behandling er en anerkjent og akseptert behandlingsmetode.

TBO Traume Bevisst Omsorg

Traumebevisst omsorg er en forståelsesmåte mer enn en metode.

Mer informasjon

Innlegg

Hva kan følelser gjøre med kroppen din?

/
Hva kan følelser gjøre med kroppen din? Kobling mellom kropp…

Snakker du med barn om ulike medier?

/
Snakker du med barna om ulike medier? «Formålet med å undervise…

Barn og humor

/
Barn og humor «La oss ta vare på sjansen for å tulle og tøyse…

Selvregulering viktigere enn IQ

/
Selvregulering viktigere enn IQ «Mennesket har et enormt medfødt…

Barnets atferd, hva forteller det oss?

/
Barnets atferd, hva forteller det oss? «Se barnets atferd i…

Barna er i behov av ros, men med riktig fokus!

/
Barna er i behov av ros, men med riktig fokus! «Det som er…

Hva kan foreldre gjøre når barna har det vanskelig?

/
Hva kan foreldre gjøre når barna har det vanskelig? «Mens…

Å rømme fra seg selv?

/
Å rømme fra seg selv? «Et faktum er vanskelig å skjule –…

Gråtende babyer, hva gjør vi?

/
Gråtende babyer, hva gjør vi? «Et lite barn en liten kropp,…

Fra Barnemunn…

“Du skal høre på moren din samme hva hun sier, og hvilket tonefall hun bruker.”

«Samspillet med barn handler ikke om å få rett. Det handler om å gi barn plass, mulighet og oppbakking til å lære alt de skal rekke i løpet av noen veldig få år».

Nerver, sa han, er et slags strikketøy som Gud har heklet inni oss. Når en tråd ryker, blir man gal og får et sykt uttrykk i ansiktet…”

”Kjærligheten finner deg selv om du forsøker å gjemme deg. Jeg har gjemt meg siden jeg var fem år, men vennene mine finner meg hele tiden”.