Innlegg

Hva kan følelser gjøre med kroppen din?

/
Hva kan følelser gjøre med kroppen din? Kobling mellom kropp…

Selvfølelse, selvtillit og oppdragelse!

/
Tekst til Hverdagsliv spalten i TA den 06.06.15 av Anniken…