Innlegg

Skolevegring

/
Skolevegring ”Skolen er ikke livet, og livet innretter seg…