Innlegg

Forventninger

/
Forventninger ”Slik man tenker og snakker om noen, slik behandler…