Forventninger

Forventninger

”Slik man tenker og snakker om noen, slik behandler man dem også”.

Vi alle formes av andres forventninger. Om det er i foreldre – barn, lærer – elev relasjon eller om det er voksne mellom. Derfor kan det være nyttig med litt kunnskap om hvordan forventninger kan påvirke relasjoner og utvikling. En forventning er en antakelse eller en oppfattelse av hvordan en situasjon er, vil bli eller utvikle seg. Forventninger kan være noe man handler etter både bevisst og ubevisst.

Spesielt voksne som jobber med barn, bør bli klar over hvilke forventninger man møter andre med, for forventninger kan bli et selvoppfyllende profeti, skriver Terje Manger og Bjørn Wormnes i boken Motivasjon og mestring: Utvikling av egne og andres ressurser.

De voksene som er rundt barn profesjonelt forventes det mer av enn foreldrene. Men det er viktig at de voksne som er rundt barn har høy bevissthet i hvordan forventninger påvirker. Eksempelvis forhold til ros og positive tilbakemeldinger. Det er lurt å huske på flere positive tilbakemeldinger enn negative. Allikevel er det viktig med konstruktive tilbakemeldinger til barna om det er negativ oppførsel, men da handler det om hvordan man formidler det. Det å ta seg tid til å forklare, slik at det blir forståelig for barna.

I boken som nevnt tidligere, refereres det til forskning omkring læreres forventninger til elevene som klart har vist at vi ikke klarer å skjule våre oppfatninger og forventninger overfor andre mennesker. Ansiktsuttrykk, stemme, kroppsspråk og øyekontakt fungerer som kanaler som sender klare meldinger til dem vi er sammen med. Vi lager oss forventninger om hva vi kan vente av andre. Disse forventningene styres av en blanding av tidligere erfaringer, nye kunnskaper, skikk og bruk samt de uskrevne reglene rundt. Når forventningene kommuniseres videre til andre, påvirker det i sin tur hvordan man oppførere seg.

Hva ser man etter og hvordan oppfattes det av de rundt. Forventingene er det lurt at er realistiske i forhold til barnets alder og fungering. Barn som vokser opp med forventing om at de voksne er der for dem, hjelper dem å håndtere hverdagen blir tryggere og ofte flinkere til å ta de korrigeringene som trengs. Hjelpe dem (barna, eleven) til å orientere seg i forventinger fra seg selv, de jevnaldrende og de voksen rundt. Dette kan være massivt å håndtere for et barn alene, og det kan utvikle seg negative tendenser.

Forventninger kan også feste seg hos den voksne eksempelvis en lærer i så stor grad, at man ikke ser eller legger merke til at barnet forsøker å endre seg. Noe som kan svekke motivasjonene hos den som forsøker å endre seg. Derfor er det så utrolig viktig å legge til rette for motivasjon og mestring, som gir en god utvikling av egne og andres ressurser.

Voksne må ha høy bevissthet om at barn og unges selvbilde bygges opp gjennom at de føler at de strekker til og duger til noe. Forventninger som leder til selvoppfyllende profetier, kan være betydningsløse enkelthendelser. Men dersom de virker over lang tid, kan de ha sterk effekt på motivasjon, atferd og prestasjoner.

Derfor er det viktig å samarbeide med de som er rundt barna, slik at vi får til best mulig miljø for dem å ferdes i.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.