Innlegg

Empati – hva er det?

/
Tekst til Hverdagsliv spalten i TA den 24.05.15 av Anniken…