Kultursone ønsker å bidra til gode møter hvor man får opplevelse av ydmykhet, respekt og anerkjennelse. Kultursone kan tilby enekontakt og ved behov trekke inn familiemedlemmer eller andre aktuelle i nettverket.
Kultursone er et sted man kan kontakte i forhold til samtaler, behandling, undervisning, fagdager og veiledning.

Arbeidsbeskrivelse

Se arbeidsbeskrivelse her

Noe du ønsker mer informasjon om? Send oss en mail: