SPI

Sensorimotorisk psykoterapi (kroppsorientert traumebehandling).

Kroppsorientert traumebehandling kobler på hele kroppen, og tar tak i de minner som er nødvendig for å få i gang gode prosesser. Man behøver ikke nødvendigvis alle detaljer eller hyppighet av opplevelsene for å få til endring.

Les mer om SPI – Sensorimotorisk psykoterapi

EMDR “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”.

EMDR behandling er en anerkjent og akseptert behandlingsmetode.

Det er en psykoterapeutisk metode, som hjelper å minske det ubehaget som kan preget hverdagen, hvis du har vært utsatt for ubehagelige opplevelser i fortiden.

Les mer om EMDR – “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”

TBO Traume Bevisst Omsorg

Traumebevisst omsorg er en forståelsemåte mer enn en metode. For å få til å komme i posisjon til å hjelpe er det grunnleggende med TRYGGHET, RELASJON og FØLELSESREGULERING.

Les mer om Traume Bevisst Omsorg