Innlegg

Nobels fredspris 2014

/
Tekst til Hverdagsliv spalten i TA den 03.01.15 av Anniken…