Innlegg

Samtalen

/
Samtalen “ Kanskje samtalens kunst nettopp er å få andre…