Innlegg

Forventninger

/
Forventninger ”Slik man tenker og snakker om noen, slik behandler…

Å være med andres barn

/
Å være med andres barn ”Oppdra barna slik at andre liker…