Innlegg

Respekt?

/
Respekt? “Å fortjene sine barns respekt, er i virkeligheten…