Sosial kompetanse

Tekst til Hverdagsliv spalten i TA den 29.11.14

av Anniken Aaltvedt

Sosial kompetanse

”Kjærligheten finner deg selv om du forsøker å gjemme deg. Jeg har gjemt meg siden jeg var fem år, men vennene mine finner meg hele tiden”.

fra barnemunn, gutt 8 år

Lørdagen for to uker siden hadde jeg noen tanker rundt det med mobbing. Men hvordan kan man forebygge at noen blir mobbet eller blir mobbere?

Jeg tenker at det å inneha en god sosial kompetanse og god foreldrekompetanse vil være med å forstå seg selv som barn, ungdom og voksen i samspill med andre. Som igjen vil være med å forebygge negative hendelser i samspill med hverandre. Dette vil være med å påvirke hvordan man behandler andre rundt seg, og hvordan man håndterer om noen skulle være krenkende.

Men hva innebærer sosial kompetanse? Det er noe vi alle vet på en måte hva er, og ønsker å inneha i stor grad, men kan være vanskelig å konkretisere direkte når man blir spurt…

Terje Ogden er en anerkjent atferds forsker som beskriver det slik. ”Sosial kompetanse er kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør det mulig å etablere og vedlikeholde sosiale relasjoner. Den fører til en realistisk oppfatning av egen kompetanse, og er en forutsetning for sosial mestring, sosial akseptering og for vennskap”.

Det handler altså om hvordan vi oppfører oss sammen med andre, og at vi greier å se hvordan vi påvirker andre med hvordan vi selv oppfører oss. Videre handler det om hvordan vi tilpasser oss normer og lever opp til sosiale forventninger hjemme, på skolen og i fritiden. Sosial kompetanse hos barn vises i hvordan man evner å samarbeide, ha selvhevdelse og selvkontroll, empati og ansvarlighet. Altså balansen mellom omtanke for andre og ivaretakelse av seg selv ansees som kjernen i sosial kompetanse.

Her kommer viktigheten av foreldrekompetansen inn, eller kall det gjerne foreldrenes sosiale kompetanse. Barns evne til tilknytning utvikles de første leveårene. Denne utviklingen er avgjørende for hvordan barnet takler samspill med familie, venner, kjærester og kolleger videre i livet, og videre for hvordan barnet senere selv håndterer rollen som mor eller far. Foreldrene har en sentral rolle i barnas utvikling. Et barn som er trygg på at omgivelsene er forutsigbare og ivaretagende, vil ha gode forutsetninger for å kunne utvikle en trygg emosjonell grunnmur. Hvordan man som foreldre responderer på barnas ulike følelser er av avgjørende betydning, både for barnets emosjonelle utvikling og emosjonsregulering.

Barn som opplever voksne som hjelper dem å organisere følelsene sine, utvikler en evne til å kjenne igjen de ulike følelsene som igjen kan styrke den sosiale kompetansen.

Uavhengig av alder vil den sosiale kompetansen man innehar, vise seg i hvordan man kan tilpasse sine handlinger og reaksjoner i det sosiale samspillet man er en del av.

Altså vil det å inneha god sosial kompetanse være forebyggende i forhold til blant annet mobbing. Man vil øke egen bevissthet om hvordan man påvirker andre i måten man snakker til og behandler andre på.

Noe som forhåpentligvis øker rausheten med komplimenter og lysten til å rose hverandre, mer enn å kommentere noe som kan såre eller verre er virke krenkende andre.

La oss alle gå inn i adventstiden med i hvert fall å si en overraskende positiv ting til en annen hver dag. Det kan jo være ens egen form for adventskalender. Kjenn etter hvor godt det er å glede andre med noe positivt.

Ha en fredelig adventstid.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.