Likeverd

Likeverd

”Ikke alle menneskers liv er hva de gjør det til. Noen menneskers liv er hva andre mennesker gjør det til”.          Alice Walker

Mange personer i norges land har jobber som direkte påvirker livet til barn og deres familier. Uansett når man er i kontakt med andre kan det være med å påvirke alle veier. Det er noe man skal ha respekt for og være ydmyk for i møte med mennesker rundt seg.

Det å bli snakket med oppleves mer respektfullt og likeverdig, enn å bli snakket til. Det er noe som gjelder store og små, om man er privat eller i en profesjonell hjelperelasjon. Likeverd kan tenkes på som selve grunnlaget for vekst og utvikling, og videre til å handle om en gjensidighet i kontakten mellom mennesker. Likeverd handler ikke om å føye andre, det handler om å respektere og forstå hvor den andre er.

Jesper Juul en dansk familieterapeut og forfatter, uttaler at mange av våre holdninger til barn kan sendes på museum. Jeg har lyst til å utvide det til å handle om menneskemøter profesjonelt også. Det er endel holdninger hos profesjonelle også som svekker en god relasjon isteden for å skape trygghet og likeverd. I noen arbeidskulturer kan man oppleve at de snakker om de og oss, da er likeverden svekket og det kan oppleves som krenkende. Vi må i fellesskap ha interesse for å finne ut av hvor det er vanskeligheter, og derfra bli enige om hvor veien går videre. Åpenhet, ærlighet, respektfullhet, ydmykhet, tydelighet skaper likeverd. Det er bedre å være undrende og spørre, enn å være påståelig og bastant. Det gjelder i møte med barn, unge og voksne.

Vi må i samsvar med Jesper Juul behandle barn med likeverd, som ordentlige mennesker. Videre trekker han frem to aspekter for likeverdighet som relasjonell kvalitet:

  1. Samme respekt for begge parters verdighet og personlige integritet, uansett alder.
  2. At barnets spontane livsytringer, meninger, behov og ønsker tillegges samme verdi for relasjonen som den voksnes.

Dette er en kvalitet som er nødvendig at manifesteres hos de voksne for å få til ønskelige fruktbare relasjoner til barn og unge både personlig og profesjonelt. Videre uttrykker han at det er ingen profesjonell tvil om at barn har behov for voksent lederskap for å kunne utvikle seg sunt eller komme ut av selvdestruktiv adferd. Barn er i behov av foreldre som skaper trygghet og hjelper dem å regulere seg når det blir vanskelig og/eller frustrerende. Men dette trengs også i profesjonelle møter. Likeverdigheten stiller ikke spørsmålstegn ved dette, men påpeker en bestemt kvalitet i lederskapet. Noe som igjen jeg tenker er kvaliteter som forventes av profesjonelle i møte med familier og barn som er i behov av bistand. Tydelighet rundt ulike situasjoner/hendelser skaper trygghet, som igjen gjør at man får tillit til å fortelle, som igjen resulterer i riktigere hjelp til de det gjelder. Jeg mener jo tryggere man er i seg selv som hjelper for de man skal hjelpe, jo mer likeverd klarer man å vise i praksis. Likeverdighet må vises i praksis, i møte med mennesker rundt oss. Vi kan være med å gjøre en forskjell for andre uten å vite det til og med, ved å være med å skape likeverd!

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.