Kjærlighetsbegrepet

Kjærlighetsbegrepet

“ Kjærligheten finner vi ikke helt formelen til, men den tar i bruk både kunnskap, klokskap, erfaringer og sunt folkevett.

For kjærligheten rommer kunnskap, men kunnskap uten kjærlighet er fattig”.

                                                                                                                                                                                                      Eva Dønnestad

 

Kjærlighetsbegrepet blir benyttet mer og mer inn i den profesjonelle verden. Som med alt annet diskuterer de lærde også dette begrepet, og hvordan det bør tydes og benyttes i praksis. Her noen tanker rundt nettopp dette.

Hjelpen som skal gis må ha innhold, det handler ikke bare om fagkunnskap, menneskemøter og metoder som skal settes i system og organiseres. Vi trenger kjærlighetsbegrepet i hjelpearbeid- også fordi det er ett av de begrepene som kan fastholde og forankre menneskets verdi og likeverd når det røyner på. Det kan hjelpe oss å flytte blikket til den andre, gi kraft til oppgjør mot alt som krenker menneskeverdet og bidra til å ha riktig fokus i hjelpen som skal gis. Kjærlighet er mer enn respekt og interesse, mer enn å bli sett og mer enn åpenhet, selv om hver av disse er aspekter ved kjærlighet. Kjærlighetsbegrepet handler også om å respondere til den andres sårbarhet, å være glad i noen og å være en kilde til glede for en annen (Aslanian, 2016). Kjærlighet er en nødvendig holdning og handling i arbeid med barn. Den kan ikke instrumentaliseres, den må tilstrebes.

Dette samsvarer med FNs barnekonvensjon (1989) om å ivareta barns behov for beskyttelse og omsorg. Barnekonvensjonen slår blant annet fast at barn bør vokse opp i et familiemiljø, i en atmosfære av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av deres personlighet. Dette understrekes i UNICEF sin 2008-rapport The Child Care Transition (UNICEF, 2008), at nevrovitenskapelig forskning viser at kjærlighet og varme mellom barn og omsorgspersoner er kilden til barns emosjonelle og fysiske utvikling og helse (National Research Council and Institute of Medicine, 2000). Videre er det fokus i barnevernspanelet sin rapport (2011) hvor de har et ønske om at verdigrunnlaget i barnevernet skal ta utgangspunkt i at barn og unge trenger kjærlighet og støtte. Videre ønsker de at ansatte skal behandle barn og unge i barnevernet som de ville ha gjort med sine egne barn (Barnevernspanelet 2011 s. 20).

Tjenestene som arbeider med profesjonell omsorg og terapi, bør også jevnlig ta dialogen om hva som ligger i kjærlighetsbegrepet og hvordan det settes ut i livet. På samme måte som de bør reflektere over bruk av andre begreper som omsorg, likeverd, verdighet, verdsetting av forskjeller, resiliens/motstandskraft osv.

Vi må altså forvente at de som skal ta seg av våre barn i barnehage, på skole, i hjelpeapparatet som barnevernet og annet skal ha med seg kjærlighetsbegrepet i sin hverdag på en etisk faglig god måte.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.